Hur gör man en marknadsplan?

Att skapa en marknadsplan kräver en del arbete men när ni väl har skapat den så har du riktlinjerna klara. Marknadsplanen hjälper er att prioritera vilka aktiviteter ni behöver göra för att uppnå era mål.

Börja med att beskriva ert nuläge samt er tjänst eller produkt. Skriv ner vad som är unikt och vilka fördelar som finns. Använd dig av SWOT- analysen (strenghts, weaknesses, opportunities, threats). Det innebär att du tar fram de styrkor, svagheter, möjligheter och konkurrens som företaget har. Fördelen med denna metod är att den ger er en bättre bild av vilka insatser ni behöver göra för att nå era mål.

Syfte & Mål

Vad är syftet med marknadsföringen? Vill ni få fler kunder som köper av er, eller ökad varumärkeskännedom. Kanske båda delarna? Eller att era existerande kunder ska bli mer lojala och köpa ännu mer av era tjänster eller produkter.

Målgrupp

Utifrån syfte och mål bör ni veta vilka personer ni vill nå ut till. Är det nya eller existerande kunder? Beskriv målgruppen i detalj. Skriv ner i marknadsplanen vart de bor, hur gamla de är och vilka intressen de har. Men gärna mer ingående kring målgruppens livsstil, vad de jobbar med och deras köpbeteende.

Aktiviteter

Tänk "vart befinner sig mina kunder" ? När ni vet mer om målgrupp, mål och konkurrenter så blir planen mer konkret för hur ni ska nå målet. Vilka kanaler ska ni använda och vilket budskap behöver ni för att nå dem på bästa sätt?