Vad är digital transformation?

Digital transformation är användning av digital teknik för att förändra interna processer, användarupplevelse och introduktion av nya affärsmodeller. Digital transformation anpassar företag till en digital tidsålders marknads- och affärskrav. Man skulle kunna säga att den är följden av digitalisering.

I Sverige är företagare mitt i den digitala transformationen – en utveckling som påtagligt påverkar alla företag. Utvecklingen drivs bland annat av data och när företag utnyttjar potentialen i exempelvis data tar också transformationen fart. Detta kan innebära nya affärsmodeller, nya sätt att driva och sköta företagen, minskade kostnader och nya samarbetsformer.

Det finns tre val företagsledare kan fatta när det gäller digital transformation: Halka efter, hänga med i förändringarna, framstå som ledande.

Företag måste göra målmedvetna och strategiska beslut för att åstadkomma de förändringar som transformationen innebär. Ofta kan man behöva förändra grundläggande strukturer och kulturer genom större organisationsförändringar. Ibland måste man öka användandet av digital teknologi, se över kompetensbehov och öka den digitala förståelsen hos beslutsfattare. På så sätt blir den digitala transformationen en förändringsresa och ett långsiktigt strategiskt arbete. Det är också därför det handlar mer om ledarskap och strategi, snarare än ny teknik. För att vara konkurrenskraftiga måste man också möta kundernas förändrade behov. En digital transformation handlar därför också om att i högre utsträckning utgå från användarna och att arbeta mer kunddrivet.

Digital transformation handlar om strategi och ledarskap.

Digital transformation är en långsiktig investering. Allt fler företagsledare är medvetna om detta. Kloka företagsledare ser att digital transformation erbjuder möjligheter istället för hinder. Det finns tre val företagsledare kan fatta när det gäller digital transformation: Halka efter, hänga med i förändringarna och framstå som ledande. Att genomgå en digital transformation gör företaget mer agilt och mottaglig för snabba förändringar. Det här lämpar sig väl för konjunkturförändringar och den snabbrörliga värld vi lever i. På köpet blir ditt företag mer konkurrenskraftigt. Viktigt i all transformation och oavsett storlek på företag är att få med alla medarbetare på tåget. Det görs bland annat genom en tydlig vision om riktning som skapar mening för teamet. Visionen måste kommuniceras till hela företaget, i många kanaler och ofta. Alla ska med!